Mlékárna Olešnice, RMD

 

Mlékárna Olešnice, RMD

CZ | EN

Projekt: Vývoj a inovace výroby sýrů v Mlékárně Olešnice, RMD

1 / 1

Projekt

VÝVOJ A INOVACE VÝROBY SÝRŮ V MLÉKÁRNĚ OLEŠNICE, RMD

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

 

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

 

Předmětem projektu je vývoj nových receptur, výrobních postupů a technologií v oblasti pařených sýrů. Produktová inovace spočívá ve vývoji nového zrajícího pařeného sýru, který bude pro dané odvětví v regionu České republiky nový. Veškeré činnosti v rámci projektu směřují k rozšíření sortimentu mléčných výrobků Mlékárny Olešnice, RMD. Sýry budou mít charakteristické chuťové a texturní vlastnosti, prodlouženou trvanlivost a budou balené do praktických a uživatelsky přívětivých obalů.

V projektu budou navržena nová technologická zařízení, bude navržena a realizována výstavba nových a rekonstrukce potřebných stávajících výrobních prostor, budou instalovány a odzkoušeny sestavy technologických linek včetně balení a monitorování.

Výše uvedené inovace budou vycházet ze spolupráce s odborným subjektem, VÚM s.r.o. Praha, který disponuje potřebným zázemím a zkušenostmi ve vývoji a v inovacích výrobků, výrobních procesů a technologických sestav zařízení v mlékárenském oboru.

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2020

 

 

 EVROPSKÁ UNIE

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

 Evropa investuje do venkovských oblastí

 Program rozvoje venkova

PRODUKTY Z KATALOGU

facebook interlactogroup.cz mleko.cz

Copyright 2014 Interlacto group.
Webdesign Estetica s.r.o.

Člen Interlacto group
ZÁKAZNICKÁ LINKA +420 516 528 541

Copyright 2014 Interlacto group.
Webdesign Estetica s.r.o.