Mlékárna Olešnice, a.s.

 

Mlékárna Olešnice, a.s.

CZ | EN

O nás

Mlékárna Olešnice a.s. je tradičním českým producentem mléčných výrobků. V jejím výrobním programu zaujímá přední místo produkce spotřebiteli vysoce hodnoceného másla v širokém sortimentu balení, speciálních tvarohů, bílých a ochucených sýrů a čerstvého mléka. Velmi kvalitní surovina z Českomoravské vysočiny a přilehlých oblastí je nezbytným předpokladem pro dosažení takové jakosti produkce, která zákazníky nikdy nezklame a přiměje je k tomu, aby se k olešnickým výrobkům znovu vraceli. Ochutnejte a přesvědčte se sami!

Ale protože žádná mlékárna nevyrábí kompletní sortiment na jednom místě a spotřebitelé přitom chtějí mít nabídku mléčných výrobků co nejširší, spolupracuje firma s dalšími mlékárenskými podniky a je tak schopna nabídnout svým zákazníkům kompletní portfolio výrobků, ze kterého si vybere každý. Vyzkoušejte a přesvědčte se!

Dlouhodobá spokojenost našich zákazníků potvrzuje oblibu olešnických mléčných výrobků. Stále rostoucí objem prodeje našich výrobků, jakož i zájem veřejnosti o produkty Mlékárny Olešnice jsou pro nás motivací i závazkem."

5 důvodů, proč zvolit jako dodavatele mlékárenských výrobků právě nás:

  • dokážeme trvale zaručit vysokou kvalitu našich výrobků
  • díky moderní technologii a vysokým nárokům při zpracování dosahujeme nadprůměrné trvanlivosti našich výrobků
  • vysoké trvanlivosti dokážeme docílit díky šetrným technologickým a ekologickým postupům
  • nabízíme široký sortiment výrobků
  • výrobky dodáváme jak do celé České republiky, tak i na zahraniční trhy

Vlastnická struktura

Mlékárna Olešnice, rolnické mlékařské družstvo - je ryze českou soukromou firmou, jejím majoritním vlastníkem je česká společnost Interlacto, s. r. o. podnikající v oboru zpracování mléka. V dnešní době je Mlékárna Olešnice, RMD začleněna do skupiny mlékáren vedle Moravia Lacto, a. s., a Bohemilk, a. s., tato skupina je třetím největším zpracovatelem v rámci ČR a podílí se na zásobování českého i evropského trhu. Současně je tato skupina významným vývozcem mlékárenských výrobků do celého světa.

Historie

Z pohledu historie je nutné konstatovat, že mlékařské družstvo v Olešnici zahájilo provoz 23. 11. 1937 zpracováním prvních 270 litrů mléka denně v nově postavené mlékárně. Výrobní sortiment tvořilo konzumní mléko, smetana, máslo, podmáslí, tvaroh, zrající sýry a gouda. Družstevní forma vlastnictví mlékárny přetrvala až do roku 1953, kdy byla znárodněna. Poté se postupně stala součástí různých mlékárenských podniků a při poslední reorganizaci počátkem šedesátých let byla začleněna do národního podniku Lacrum Brno. Tento stav přetrval do roku 1994, kdy byla mlékárna privatizována zemědělskými subjekty - dodavateli mléka a to opět ve formě rolnického mlékařského družstva (RMD). V roce 2006 došlo k prodeji členských podílů společnosti Interlacto, spol. s r. o. a to s cílem posílit pozici na trhu a umožnit vyšší specializaci v rámci skupiny zpracovatelů. Tento záměr se postupně začal naplňovat od r. 2007.

Modernizace a kapacita

Během své historie prodělala mlékárna několik rekonstrukcí a přestaveb, koncem sedmdesátých let zpracovávala kolem 40 000 litrů mléka denně, v osmdesátých letech byla schopna přijmout pro zpracování až 120 000 litrů mléka denně. Největších změn však doznala po roce 2000, kdy došlo k zásadní modernizaci výrobního zařízení a podstatnému rozšíření výrobních kapacit na vysoké hygienické úrovni, což umožnilo dosáhnout denní kapacity zpracování mléka a smetany na úrovni 200 000 litrů s možností dalšího navyšování. Tyto změny zajistily prostor pro rozšíření sortimentu výrobků a zároveň podstatné zvýšení kvality zpracování suroviny, čímž Mlékárna Olešnice, RMD získala pevné postavení jak na tuzemském, tak i na zahraničním trhu.

Současnost

V současné době patří společnost k významným výrobcům másla, speciálních tvarohů, sýrových specialit, čerstvého mléka a zejména bílých sýrů akawi, které tvoří také rozhodující podíl z realizovaných exportů. Dokladem toho, že společnost nespoléhá pouze na svou mnohaletou tradici, je i další rozvoj. Významnými kroky v tomto směru byly v posledních letech rozšíření sortimentu tvarohů o nové druhy splňující parametry tzv. funkční potraviny, dále pak zhodnocení syrovátky formou jejího zahuštění.

Od roku 2000 je Mlékárna Olešnice, RMD 100% akcionářem společnosti Lacto Morava, a. s. Tato firma provádí samostatnou obchodní činnost, zajišťuje dodávky zboží zákazníkům převážně v oblasti Zlínska a Jesenicka, přičemž značnou část obratu tvoří v nezávislé obchodní síti. Dále se zabývá distribucí výrobků z dovozu, které se nevyrábějí v ČR, a spolupracuje na obchodní expanzi mimo ČR.

Kvalita

Spolu s vývojem a inovací výrobků je kladen také důraz na zvyšování kvality všech procesů. Mlékárna Olešnice splňuje veškeré požadavky veterinárních a hygienických norem EU, od roku 2004 je držitelem certifikátu ISO 9002 a certifikátu ISO 14000.

Olešnická mlékárna sídlící na samém okraji Českomoravské vysočiny nakupuje syrové mléko především z Blanenska, Svitavska a Žďárska, tedy z oblastí patřících k ekologicky nejméně zatíženým v rámci ČR. Mléko od zdejších prvovýrobců skutečně splňuje veškeré požadavky na surovinu pro výrobu vysoce jakostních výrobků.

Spolu s inovací je kladen také důraz na zvyšování kvality procesů. Mlékárna splňuje požadavky veterinárních a hygienických norem EU. V roce 2002 získala certifikát ISO 9001:2000, v roce 2009 pak certifikáty BRC a IFS dokumentující vysokou úroveň podmínek, za kterých vykonává svou činnost.

PRODUKTY Z KATALOGU

facebook interlactogroup.cz mleko.cz

Copyright 2014 Interlacto group.
Webdesign Estetica s.r.o.

Člen Interlacto group
ZÁKAZNICKÁ LINKA +420 516 528 541

Copyright 2014 Interlacto group.
Webdesign Estetica s.r.o.